Dream AG - @airNet Wireless Internet

Dream AGdream-bay.com

Za povezivanje klijenata se koriste udaljene bazne stanice (Dream AG) i oprema koja se instalira na strani korisnika. Uređaji rade po standardu IEEE 802.11a/n (5 GHz) koji pruža kvalitetnu i pouzdanu konekciju sa niskom latencom.

Informišite se detaljno


Akcija   Javna statička IP adresa za preduzeća.


Very Professional Networking 
osnova koju poslovanje danas zahteva

  018 808-116 | 808-118 |  chat |  e-mail